เครื่อง CNC แนวตั้ง

Product Category

เครื่อง CNC แนวตั้ง

เครื่อง CNC เจาะกระจกตัวเครื่องเป็นแนวตั้ง  สามารถเจียร และมิลลิ่งกระจกได้ในเครื่องเดียวกัน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณไพรวัลย์ เนียรภาค
โทร. 089-204-7264   email: praiwan.n@furniline.co.th

VERTEC

CNC drilling/drilling-milling vertical machine

อ่านเพิ่มเติม

PROFILE

เครื่องมิลลิ่งงานกระจกแนวตั้ง

อ่านเพิ่มเติม