เครื่องเจียรขอบ

Product Category

เครื่องเจียรขอบ

เครื่องเจียรขอบกระจก เครื่องเจียรปลีกระจก  เครื่องเจียรริมกระจก มีแบบเจียรกลม 
เจียรเหลี่ยมครั้งละ 1 ด้าน และเจียรครั้งละ 2 ด้าน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณไพรวัลย์ เนียรภาค
โทร. 089-204-7264   email: praiwan.n@furniline.co.th
 

FUTURA P

เครื่องเจียรกระจกระบบ Flat Wire

อ่านเพิ่มเติม

FUTURA T

เครื่องเจียรกระจกระบบ Round Wire

อ่านเพิ่มเติม