เครื่องจักรงานอลูมิเนียม

Product Category

เครื่องจักรงานอลูมิเนียม

       สำหรับงานอลูมิเนียม เรามีเครื่องจักรไว้รองรับทุกกระบวนการผลิต เพื่อแปรรูปอลูมิเนียม โปรไฟล์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น งานเครื่องจักรสำหรับทำวงกบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม  แปรรูปอลูมิเนียมในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์  งานแปรรูปอลูมิเนียมสำหรับงานอิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น

          เครื่องจักรของเรายังสามารถแปรรูปวัสดุอื่นนอกเหนือจากอลูมิเนียมได้ เช่น แปรรูปทองเหลือง  ทองแดง ยูพีวีซี  พีวีซี ฯลฯ

หากท่านต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาวิธีการทำงานให้รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
ท่านสามารถติดต่อคุณไพรวัลย์ เนียรภาค ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-204 7264  
หรือทาง email : praiwan.n@furniline.co.th